نیازمند یک ادمین برای :
مشاوره در زمینه تولید محتوا
انجام تدوین ویدئو
طراحی بنر و غیره با فتوشاپ
ایده برای استوری و پست متناسب با فضای کار ما هستیم
نیازی به پاسخ گویی به کامنت ها یا دایرکت نداریم. در این زمینه فرد دیگری وجود دارد.