صفر تا صد مدیریت پیج بجز پاسخ دهی به دایرکت
داشتن زمان کافی برای فعالیت عالی
آشنا با برگزاری کمپین
حد اقل دو روز در هفته به مدت دو ساعت برای تولید محتوا و … باید حضورا تشریف داشته باشید