به یک آقای جوان، پر انرژی با قدرت بیان عالی جهت ایده،سناریو و ساخت تیزر تبلیغاتی برای دستگاههای صنعتی نیازمندیم