ما متخصص تولید و مدیریت محتوا هستیم
تیم ما برای تکمیل کادر خود به بلاگر خانم با مشخصات و توانایی های زیر نیاز دارد:
بتونن کاملا جلوی دوربین صحبت کنن
حتما تهران باشن
هزینه ی ایاب و ذهاب با خودمون هست
یک روز در هفته نیاز به حضور هست