پیج در حوزه میز و صندلی
به یک سناریو نویس حرفه ای نیازمندیم
ادیتور باشد مزیت محسوب میشود.

مسلط به پلتفرم اینستاگرام و نرم افزار های تولید محتوا

کار ما دائمی هست در صورت رضایت از شما