ما یک شرکت بازاریابی شبکه ای هستیم که می خواهیم محتوای اینستاگرامی و کانال تلگرامی خودمون را در اختیار شخص یا اشخاصی قرار بدهیم که مسئولیت پذیر باشند به موقع کار را انجام دهند
دنبال بهانه ناشند
خلاق و خوش اخلاق باشند
محتوای متناسب با کار ما تولید کنند
فتوشاپ و تولید محتوا همه جوره بلد باشند