پیج و سایت خرازی واقع در کرج
فروش به صورت تک و عمده
دورکار
مدیریت به صورت کامل و مشاوره برای برنامه ریزی پیشرفت پیج و سایت
تلاش برای فروش در باسلام و دیوار و ترب
حقوق بستگی به مهارت و کار به صورت توافقی تعیین شده و درصورت بازخورد مناسب افزایش خواهد یافت .پ