در راستای استارت و ارتقا پیج به یک ادمین توانا و همه فن حریف نیازمندیم
پیج در خصوص دستگاه های سیگار الکترونیکی (ایکاس) هست

ویژگی ها و توانمندی ها :
دارای روابط عمومی بالا برای ارتباط با مشتری
توانمند برای مدیریت کامل پیج
توانمند در جذب مخاطبین فضای اینستاگرام
آشنا به مهارت جذب فالوور
خلاق و ایده پرداز
سناریو نویس
آنالیز پیج و گزارش دهی هفتگی
آشنایی به الگوریتم و اصول اینستاگرام