در روز بین پنج تا هفت ساعت میتونم در اینستاگرام حضور داشته باشم برای پاسخ دهی به مشتریان و بازدید کنندگان برای عکاسی هم با گوشی ایفون ۱۲میتونم هفته ای یک الی دو روز پاره وقت در خدمتتون باشم