تسلط کامل روی جذب مشتری و سفارش گیری رو دارم و بسیار روابط عمومی بالایی دارم تعریف از خود نباشه