ادمین همه فن حریف

مسلط به تولید محتوا و نرم افزارهای مربوطه

آشنا با فیلمبرداری و عکسبرداری

مسلط به اینستاگرام و الگوریتم های رشد پیج

جنسیت فرقی نمیکند.

تهران حوالی میدان فاطمی

حضوری ترجیحا تمام وقت