سلامم 😍
من یکتا هستم
یک ادمین دوره دیده و حرفه ای 🌱
تا بتونم به شما به زیبا تر شدن پیجتون کمک کنم
من در زمینه های زیر همراه شما هستم و میتونم بهتون کمک کنم 👇🏼
📄تدوین ویدیو
📄ثبت سفارش
📄دایرکت و کامنت
📄سناریو نویس
📄تولید محتوا